Raidranker:

Det finns fyra nivåer av raiders i imba. De är Normal Raider, Trial Raider, Heroic Raider samt Mythic Raider. Alla nivåer har ett/flera krav kopplat till dem, som t.ex. ilvl, raidattendance, raidpoints. För att klättra uppåt i raidrankerna krävs det alltså att du dyker upp till raiderna, har en viss nivå av gear och presterar på en viss nivå. För att vi ska kunna hålla reda på alla raiders ovan nämnda kriterier är de översatta i procent och siffor som vi följer upp på våra officersmöten.

Förklaring av kriterier:

Raidattendance:

Förkortas RA och beskriver antalet raider du har dykt upp till i tid utav totalt antalet raider genomförda från det datum du fick Trial Raider rank. Även om du kommer försent kan du få närvaro,  men det kräver att du har meddelat någon officer eller gjort inlägg på facebook. Dock är det upp till officerarna att bedöma om närvaro ska ges i varje enskilt fall. Om du sätts på standby ska du vara inloggad till raidstart för att få närvaro, håll dig sedan online tills en officer har meddelat om du kommer att behövas till raiden eller ej.

Exempel: Du har varit med på 11 raider och stått standby på 1 utav totalt 15 raider, då har du: (11+1)/15 = 0,8 --> RA: 80%

Raidpoints:

Förkortas RP och beskriver hur väl du presterar under raiderna. Den är en summa av 3 egenskaper:

 • DPS/HPS (med hänsyn till class och ilvl)

 • Raidmedvetenhet (Hur medveten är du om allt som sker omkring dig? Kan du hålla koll på timers? Förebygger du inkommande skada? etc.)

 • Klasskunskap (Hur mycket kan du om din klass? Har du optimerat ditt gear? Byter du talents/glyph beroende på fight? etc.)

Du kommer klassas mellan 1 till 5 i varje kategori, där 1 är sämst och 5 är bäst.

Exempel: Du har 4 i DPS, 4 i raidmedvetenhet, 5 i klasskunskap, då har du: 4+4+5 = 13 --> RP: 13

Krav för de olika raidrankerna:

Normal Raider:

Den lägsta raidranken. Kraven för att få den är inte höga, visa bara intresse för att raida och ha minst xxx ilvl.

Trial Raider:

Den första raidranken för de lite mer seriösa raiders, här kommer du börja mätas på raidattandence (RA)och raidpoints (RP). Enda kravet är att vi är i behov av fler raiders samt att du nått en ilvl på minst 630.

Heroic Raider:

För att nå denna rank behöver du:

 1. Varit med på minst 10 raider sen du fick Trial raider

 2. En ilvl på minst 640

 3. RA över 65%

 4. RP över 8

Mythic Raider:

För att nå denna rank behöver du:

 1. Varit med på minst 20 raider sen du fick Trial raider

 2. En ilvl på minst 660

 3. RA över 85%

 4. RP över 11

 5. Varit aktiv Raider i imba under förra Tieren

Når du Mythic raider ranken så har du en väldigt stor chans till att bli uttagen till raiderna.

Generella krav:

 • Vara online och redo vid utsatt tid för raidinvite (sen ankomst skall meddelas)

 • Inte gå afk utan att fråga en officer först

Attityd och beteende

 • Om man har synpunkter på andra raiders whisprar man en av officererna och tar det inte inför alla

 • Om man har synpunkter på taktiken kan man nämna det via TS eller whispra en officer

 • Vid taktikgenomgång och efter att pulltimern startat är det endast raidinformation som ska förmedlas via TS

 • För allas trivsel gäller hela tiden vårdat språk i TS och i guild-/raidchatten. Känner ni behovet av att uttrycka er frustration, gör inte det inför alla. Det är allas skyldighet, inte bara officerarna, att försöka påminna varandra när vi märker att detta inte efterföljs.

FAQ

Nollställs rankerna någon gång och vad innebär det?

Svar: Ja, vid varje ny expansion. Det innebär att alla Trial Raiders och uppåt åker ner till ranken Normal Raider.

Om jag åker på semester i 2 veckor blir jag av med min rank då?

Svar: Ja, om RA faller under kravet på den rank du har.

Om jag tar ett break mitt i en Tier vad händer då?

Svar: Allt eftersom din RA sjunker kommer din rank att sänkas. Blir du borta längre än 2 månader så kommer du räknas som ej aktiv i den Tieren, vilket kommer påverka din chans att nå Mythic Raider i nästa Tier.

Hur kan jag se min RA och RP?

Svar: Din RA syns i officernoten, din RP syns ej men frågar du en officer kan han/hon säga vad du behöver bli bättre på för att öka den.

Jag antar att looten är kopplad till min rank men hur fungerar det?

Svar: Då imba har valt Loot Council som lootfördelningssystem innebär det att lootmastern avgör  vem som ska tilldelas itemet som droppar för att raiden ska ha så mycket nytta av det som möjligt.

Exempel: 3 raiders vill ha ett item som droppar (655 ilvl neck):

 • Raider 1 (Heroic raider, RA: 73%, RP: 10, ilvl på bytes itemet 640)

 • Raider 2 (Trial raider, RA: 100%, RP: 5, ilvl på bytes itemet 630)

 • Raider 3 (Heroic raider, RA: 69%, RP: 14, ilvl på bytes itemet 640)

Till vem går necket? Inte helt enkelt eller?

Varför är ni så hårda med språket?

Svar: Vi vill ha ett klimat där alla, killar och tjejer, gamla som unga känner sig bekväma. Vi vill inte att folk ska känna obehag att lyssna i TS eller läsa guildchatten pga att folk använder ovårdat spårk.

När vet jag om jag kommer få plats i raidteamet nästa reset?

Svar: Under officersmötet på tisdag kväll så beslutas raidteamet till nästkommande reset, efter 20:00 så brukar vi ha satt confirmed/standby på de som har signat. Så om du vill ha en chans att joina behöver du ha svarat på kalenderinvitsen för hela nästa reset senast tisdag 19:30.

 

Vid frågor utöver ovannämnda kontakta en officer.